watertalent.nlluchttalent.nlcitytalent.nlVacature plaatsen

SPIE brengt verlichting bij ProRail

20 juni 2016
Categorieën: Algemeen, Logistiek
SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, gaat rechtstreeks onderdeel uitmaken van het programma van ProRail ‘Emplacementen op Orde’. Binnen het project ‘Verbeteren van de verlichting’ wordt SPIE verantwoordelijk voor twee van de vier aangeboden percelen. Hier gaat een opdrachtsom van bijna € 2 miljoen mee gemoeid.

Doel van ProRail is om alle emplacementen in Nederland op orde te krijgen, waarbij deze voldoen aan de arbo- en milieuregels, ze goed onderhouden zijn en blijven en de informatievoorziening up-to-date is. Emplacementen zijn de rangeerterreinen en -sporen. Deze terreinen worden gebruikt door elke vervoerder die toegang heeft tot het spoor, bijvoorbeeld om te laden en te lossen. In dit project worden de voorzieningen op basis van knelpunten van vervoerders geoptimaliseerd. SPIE gaat aan de slag in regio Randstad Noord en regio Randstad Zuid.

SPIE gaat emplacementsverlichting, masten, lijnverlichting, posities, armaturen en depotvoeding inventariseren, aanpassen, leveren en vervangen en trein voorverwarming en persluchtinstallaties worden verwijderd. Verder legt SPIE kabels en leidingen, sluit ze de voeding aan en regelt de lichtsturing. Veiligheid speelt een belangrijke rol in dit project; het werk wordt volgens de hoogste veiligheidseisen uitgevoerd.

ProRail wil meer competitie binnen de "spoorse aannemerij" en heeft op basis van technische competenties drie bedrijven geselecteerd die aan deze onderhandse aanbesteding hebben mogen deelnemen. Tendermanager van SPIE, Ron van Ginkel, is blij met de opdracht: "Voorheen werkte SPIE enkel als onderaannemer voor ProRail. Binnen deze opdracht konden wij maximaal 2 van de 4 percelen 'scoren' en dat is gelukt. Dit is een mooie stap naar een samenwerking met ProRail als directe aannemer."


Bron: SPIE Nederland