watertalent.nlluchttalent.nlcitytalent.nlVacature plaatsen

Machinist grondverzet

Machinist grondverzet
Opleidingsniveau
Opleidingsvorm
Onderwijsinstelling
Techniek College Rotterdam (Bouwen & Wonen)
Naar website
Machinist grondverzet
Opleidingsvorm
Opleidingsniveau
Opleidingsduur
Beroep
Instituut
Bouwen & Wonen
Locatie
 • Parallelweg 403

Carrière en vacatures?

We bieden je gerichte informatie over de opleiding van jouw keuze en over de bijbehorende carrièremogelijkheden en beroepen. Voor meer beleving bij de opleiding, bijbehorende beroepen en mensen op werkplek, klik hier. Wil je meer inzicht in de toekomstmogelijkheden van deze opleiding? Vacatures, beroepsbeschrijvingen en mogelijk interessante werkgevers helpen je hierbij.
Als machinist grondverzet ben je hét visitekaartje van het bedrijf en de centrale man op het werkterrein. Je collega's zijn voor het doen van hun werk vaak afhankelijk van jou. Jij weet namelijk precies hoe je de machines en voertuigen moet gebruiken en onderhouden. Je houdt rekening met het weer en met je eigen veiligheid en die van anderen.

Meer over de opleiding

De beroepsopleiding Machinist grondverzet bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. In het basisdeel leer je werken met machines. In je profieldelen ga je dieper in op je toekomstige werk. Zo ben je vaak langs en op de weg te vinden. Daar schoon je bermen op, bagger je en laad je transportmiddelen op. Het afwerken en graven van sleuven, bouwputten en sloten hoort er ook bij.

Tijdens de opleiding krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt alleen de theorielessen op school. Je leert dus een vak én je krijgt salaris! Een lijst van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl

Wat kan ik hiermee worden?

Als machinist grondverzet kun je aan de slag bij bedrijven in de infratechniek, het transport of bij loonbedrijven. Je werkt door het hele land en soms zelfs in het buitenland. Ook de plaatsen waar je komt, verschillen nogal: van industrieterreinen tot woonwijken. Je werktijden zijn meestal onregelmatig.

Je gaat zorgvuldig om met machines en andere middelen, zodat je geen onnodige storingen en reparaties veroorzaakt. Je let op het milieu, je eigen veiligheid en die van anderen. Dit beroep vraagt door alle trillingen en de hoeveelheid geluid veel van je lichaam.

Vervolgopleidingen

Machinisten grondverzet kunnen makkelijk van baan veranderen. Je kunt bijvoorbeeld een andere machine gaan bedienen of monteur worden. Met je opleiding en ervaring kun je ook voorman, werkvoorbereider of uitvoerder worden. Maar je kunt ook doorstuderen en een kaderopleiding gaan volgen, zoals de niveau 4-opleiding Middenkaderfunctionaris Infra.

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:

 • bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen;?
 • bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl)?
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Het cursusgeld wordt elk jaar wettelijk bepaald en is voor schooljaar 2018/2019 vastgesteld op € 240,- voor een niveau 1- en 2-opleiding en €582,- voor een niveau 3- en 4-opleiding.

Wel cursusgeld betalen

Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

 • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
 • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
 • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Geen cursusgeld betalen

Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.  

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Hoe cursusgeld betalen  

Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Terug naar boven

Contact

Dhr. Hans de Groot
Docent
Telefoon:088 - 945 24 00
Adres: Parallelweg 403
3112 NASCHIEDAM
Dhr. Frank Frehen
Docent
Telefoon:088 - 945 24 00
Adres: Parallelweg 403
3112 NASCHIEDAM
Terug naar boven

Interessant

Relevante actuele vacatures

Versluys Groep Walsmachinist m/v
Voorbij Funderingstechniek Heier (40u)
Terug naar boven

Foto & Video