watertalent.nlluchttalent.nlcitytalent.nlVacature plaatsen
Open Vervuld

Geplaatst
 • 12 april 2019
Sluitingsdatum
 • 09-05-2019
Bedrijfsonderdeel/Vestiging
 • Waterschap Hollandse Delta
Plaats
 • Ridderkerk
Opleiding
 • HBO
Branche
 • Weg- en Waterbouw
Doorsturen

Ook bij Waterschap Hollandse Delta (en bedrijfsonderdelen)
Opleidingen en relevante vacatures

 • Waterschap Hollandse Delta

  Ons waterschap is een organisatie die verandert onder invloed van onze omgeving. Wij moeten daarom steeds opnieuw stroo...
 • Waterschap Hollandse Delta

  Ons waterschap is een organisatie die verandert onder invloed van onze omgeving. Wij moeten daarom steeds opnieuw stroo...
Waterschap Hollandse Delta in beeld
Waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie om dé professionele waterautoriteit te zijn. Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen op de Zuid Hollandse eilanden. Het waterschap heeft een maatschappelijke rol die steeds belangrijker wordt waardoor zij zich continu moet ontwikkelen om effectief op de marktvraag in te kunnen spelen. Door bewust te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en andere partnerships kijkt men verder dan alleen technische oplossingen. Door buiten de bestaande kaders te denken kan het waterschap in samenwerking met de marktpartijen toekomstgerichte (technische) innovaties realiseren.
 
Afdeling Projecten en Uitvoering werkt met de methodiek Integraal Projectmanagent (IPM). Een IPM-team bestaat uit een Projectmanager, Omgevingsmanager, Technischmanager, Contractmanager en Manager Projectbeheersing. Als contractadviseur ben jij rechterhand van de contractmanager. Vanuit verschillende disciplines en rollen vormen de contractadviseurs de experts. Jullie vormen een team met als doel de deelproducten goed op elkaar af te stemmen, zodat een optimaal projectresultaat behaald wordt. Jullie houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op eigen rol en op de rollen van de collega teamleden. Zo helpen jullie en leren jullie van elkaar.
Wij zijn voor cluster waterkeringen en infra op zoek naar versterking, namelijk een:
 
CONTRACTADVISEUR  
(Adviseur B, 36 uur/week, 1 fte)

Functieomschrijving

Jij bent als expert op jouw vakgebied verantwoordelijk voor het advies aan de contractmanager in de projecten. Dit kunnen renovatie-, uitbreiding- en nieuwbouwprojecten zijn, maar ook de transitie waterschapswegen. Als contractadviseur ben je primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat door het inzetten van jouw expertise. Je overlegt hierover met de contractmanager.

In de voorbereidings- en uitvoeringsfase ben jij degene die de werkzaamheden van een project in RAW-bestekken (UAV) en UAV-GC contracten in de markt zet. Jij adviseert de contractmanager over beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen van de opdrachtnemer. Jij stelt contractdocumenten op, borgt de kwaliteit ervan en geeft adviezen over aanpassing van contractteksten zodat de klantwens is geborgd. Je past jouw specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing, en contractering toe. Je adviseert over en verzorgt de aankondigings-, aanbestedings- en gunningsprocedures. Bovendien ben je in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen. Je kunt tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen. In de uitvoeringsfase stuur je directievoerders en toezichthouders aan bij RAW contracten en bij UAV-GC contracten ben je eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers. Bij beide contracten zie je toe op de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract. Het contractmanagement team bestaat uit een contractmanager en een contractadviseur(s).

Functie-eisen

Je bent vraagbaak voor andere contractmanagers en –adviseurs en je vindt het leuk om een voortrekkersrol te hebben bij de ontwikkeling van het projectmatig werken binnen de eenheid.
 
 • Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond
 • Je hebt affiniteit met de werkzaamheden binnen cluster Waterkingen en Infra
 • Kennis en/of ervaring van UAV, UAV-GC , SCB, EMVI, ISO 9001
 • Basiskennis van risicomanagement en relevante contractmodellen
 • Je houdt ervan om een uitdagend project te realiseren door ondersteuning op inhoud
 • Je bent een sterke communicator gericht op samenwerken
 • Je bent een netwerker, proactief, resultaatgericht, analytisch, realistisch, overtuigend, sturend en bestuurlijk sensitief
 • Je bent probleemoplossend en in staat om draagvlak te creëren
 • Je beschikt over een helikopterview en werkt oplossingsgericht

Arbeidsvoorwaarden

Je ziet een organisatie die in verandering is als een positieve uitdaging waarbij jij een belangrijke rol kunt spelen. Deze brede rol is interessant voor professionals die graag werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met een goede work-life balance. Je maakt deel uit van een nieuw team dat nog volop in ontwikkeling is en waarbij je zelf richting kan geven aan de te varen koers. Er is sprake van een transparante en open projectcultuur waar gewerkt wordt op basis van vakmanschap en vertrouwen.

Waarom is dit interessant?

Een dynamische werkomgeving die volop in ontwikkeling is, door onder andere in het invoeren van assetmanagement. Waterschap Hollandse Delta valt onder de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW). Deze cao bevat een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede regelingen op het gebied van studie en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden, zijnde het IKB (individueel keuze budget) waarmee iedere medewerker naast zijn of haar basissalaris beschikt over een vrij besteedbaar budget. De inschaling is afhankelijk van je opleiding, kennis, ervaring en profiel. Het bruto jaarsalaris is in schaal 11 maximaal € 68.800 incl. IKB berekend bij een werkweek van 36 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Waterschap Hollandse Delta

Hele presentatie bekijken

Op Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, De Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht zorgen wij allereerst voor de instandhouding van vaarwegen in Zuid-Holland zuid (om precies te zijn: in het Brielse Meer, het Waaltje, de Gaatkensplas en de Koedoodseplas). Wij bewaken daarnaast de conditie van de waterkeringen. Dat zijn duinen, dijken en kades die ons gebied tegen het omringende water beschermen. Verder zorgen wij voor het water in sloten en (binnendijkse) wateren; door het gebied te bemalen of door middel van inlaten kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water voeren we af, tekorten vullen we aan. Zo bewaken en verbeteren we de kwaliteit van het water, zodat mensen kunnen wonen, werken en recreëren in een gebied met voldoende en veilig water.

We beheren ook alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom van Zuid-Holland zuid (met uitzondering van Eiland van Dodrecht). In totaal gaat het om zo'n 1600 kilometer, meestal door polders en over dijken. In de bermen langs deze wegen maaien we het gras en snoeien struiken en bomen. Tot slot zuiveren we in rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater dat afkomstig is van huishoudens en bedrijven. Na dit volautomatische proces wordt het gezuiverde afvalwater weer geloosd op rijkswater of eigen wateren.

Handhaving en het verlenen van vergunningen hoort ook bij ons. Boeren en tuinderijen mogen volgens hun vergunning bepaalde stoffen in de sloten lozen; ons waterschap heeft daarbij een controlerende functie.

Onze organisatie bestaat uit uiteenlopende mensen die met elkaar dit brede takenpakket vervullen. We gaan heel informeel met elkaar om, noemen iedereen bij de voornaam en komen zonder opsmuk naar het werk. We zijn een organisatie van techneuten en vakidioten die er samen plezier in hebben om hard te werken en hoge kwaliteit te leveren. We hebben communicatiemedewerkers, personeelsfunctionarissen, medewerkers financiën in dienst, maar ook medewerkers waterkwaliteit of waterkwantiteit, en medewerkers elektrotechniek die bijvoorbeeld zorgen voor het onderhoud van kleine sluizen en gemalen. Medewerkers groenvoorziening zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bermen, struiken en bomen langs onze wegen en we hebben universitair geschoolde waterbeheerkundige.


Naar onze volledige presentatiepagina
Onze andere vacatures
Terug naar boven

Sollicitatie-informatie

Ben jij die enthousiaste ervaren professional die met veel energie en kennis van zaken bijdraagt aan het uitvoeren van onze projecten en het professionaliseren van projectmanagement? Upload dan je motivatie met CV via de sollicitatiebutton. Voor vragen over de functie-inhoud neem je contact op met Marion Wiedijk, teamleider PU (telefoonnummer 06-10513963).
 
Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
Terug naar boven

Opleiding en relevante vacatures

Hieronder vind je gerelateerde vacatures, trainingen en opleidingen die aansluiten bij deze functie.
Interessant als je nog niet de vereiste competenties voor deze functie bezit en graag een (aanvullende) training wilt volgen of je staat voor de keuze van een vervolgstudie en zoekt een opleiding die aansluit bij deze functie of branche.

Relevante actuele vacatures?

Waterschap Hollandse Delta Contractadviseur
Terug naar boven

Waterschap Hollandse Delta in beeld

 • Waterschap Hollandse Delta

  Ons waterschap is een organisatie die verandert onder invloed van onze omgeving. Wij moeten daarom steeds opnieuw stroo...
 • Waterschap Hollandse Delta

  Ons waterschap is een organisatie die verandert onder invloed van onze omgeving. Wij moeten daarom steeds opnieuw stroo...