2 vestigingen

A- Rijkswaterstaat - Rotterdam
B- Rijkswaterstaat - Utrecht
Infratalent contact
Bel of mail ons
Volg ons via:

Wie zijn wij

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot.

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Wat doen wij

De strijd tegen het water is nog niet gestreden. Dat blijkt uit de overstromingen van de grote rivieren in 1993 en 1995 en nieuwe inzichten in klimaatverandering. We gebruiken ons verleden om aan de toekomst te werken. Bescherming tegen hoogwater blijft in de 21e eeuw dan ook hoog op de agenda staan. Daarnaast zijn vraagstukken rondom leefbaarheid en mobiliteit onverminderd belangrijke agendapunten. Samen met deskundige partners blijven we werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

2 vestigingen

A- Rijkswaterstaat - Rotterdam
B- Rijkswaterstaat - Utrecht